CONCORDIA A4 S.A.

24.05.2018: Consortiul format din V.F. INSOLVENŢĂ SPRL si C.I.I. CORNEA DANA LETITIA, lichidator judiciar al societatii CONCORDIA A4 S.A., anunta restituirea garantiilor

Consortiul format din V.F. INSOLVENŢĂ SPRL si C.I.I. CORNEA DANA LETITIA, lichidator judiciar al societatii CONCORDIA A4 SA – in faliment, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Dr. N. Turnescu, nr. 1A, sector 5, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/712/1991, Cod Unic de Inregistrare 397300, anunta restituirea garantiilor depuse de gestionarii societatii debitoare