Partners

Daniel Voicu
Daniel Voicu

Managing Partner

Marta Popa
Marta Popa

Deputy Managing Partner

Dumitru Rusu
Dumitru Rusu

Partner, Head of Banking & Finance

Mariana Popa
Mariana Popa

Partner, Head of Insolvency Practice

Alexandru Tabacu
Alexandru Tabacu

Senior Tax Partner

Madalina Gatu
Madalina Gatu

Tax & Accounting Partner