Stare de alertă prelungită. Măsuri suplimentare, aplicabile din 9 noiembrie 2020, pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19

Stare de alertă prelungită. Măsuri suplimentare, aplicabile din 9 noiembrie 2020, pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19
Articol de Beatrice Bealcu, Associate Voicu & Filipescu, publicat pe universuljuridic.ro
Noi restricții în contextul COVID-19
Prin Hotărârea de Guvern nr. 935/2020/6.11.2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la H.G. nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 („H.G. nr. 935/2020”), sunt stabilite o serie de noi restricții în contextul COVID-19, respectiv:
  • purtarea măștii de protecție este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise și închise;
  • circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este interzisă în intervalul orar 23.00 – 05.00;
  • organizarea programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu este obligatorie pentru operatorii economici cu un număr mai mare de 50 de salariați, iar acolo unde specificul activității nu permite acest lucru, organizarea programului de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în cel puțin două grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră;
  • operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private sunt obligați să-și organizeze și desfășoare activitatea în intervalul orar 05.00 – 21.00, cu excepția unităților farmaceutice, benzinăriilor și operatorilor economici cu activitate de livrare la domiciliu;
  • activitatea piețelor agroalimentare în spații închise, târgurilor, bâlciurilor, piețelor mixte și volante și a talciocurilor se supendă, cu excepția piețelor agroalimentare ce pot fi organizate în zone publice deschise;
  • desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private este interzisă
Interdicția privind circulația persoanelor în intervalul orar 23.00-05.00
Circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 23.00-05.00 este interzisă, cu excepția următoarelor situații:
  • deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
  • deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
  • deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
  • deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie.
Pentru verificarea motivului deplasării, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.
Telemunca sau munca la domiciliu
În data de 6 noiembrie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă („OUG nr. 192/2020”) care prevede o serie de măsuri suplimentare în contextul pandemiei COVID-19.
Astfel, deși prin H.G. nr. 935/2020, obligația organizării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu este obligatorie pentru operatorii economici cu un număr mai mare de 50 de salariați, OUG nr. 192/2020 stabilește această obligație în sarcina tuturor operatorilor economici al căror specific al activității permite desfășurarea activității în regim de telemuncă ori muncă la domiciliu, fiind astfel evidentă necorelarea între aceste două texte.
Considerăm, ținând cont de ierarhia actelor normative, dar și având în vedere atât datoria civică și spiritul de prudență ce trebuie să guverneze conduita în acest context epidemiologic, că această obligație trebuie să fie respectată, acolo unde specificul activității permite, de toți operatorii economici indiferent de numărul de salariați.
Publicarea în Monitorul Oficial al României și data aplicării noilor măsuri
Atât H.G. nr. 935/2020, cât și O.U.G. 192/2020 au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 1042 din data de 6 noiembrie 2020.
Măsurile se aplică începând cu data de 9 noiembrie 2020.