Noi reguli si obligații menite să asigure egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul relațiilor de muncă

În Monitorul Oficial nr. 333/02.05.2019 a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 262/2019 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați. Hotărârea a intrat în vigoare începând cu data de 2 mai 2019.

Acțiuni suplimentare obligatorii instituite în sarcina angajatorilor. Măsuri de prevenire

În scopul prevenirii, combaterii și eliminării oricăror comportamente definite drept discriminare bazată pe criteriul de sex și asigurării egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați (în conformitate cu prevederile Legii 202/2002), angajatorii au următoarele obligații:

Citeste articolul aici.