Context COVID-19: Asistență telefonică de urgență

Grupul de lucru VF dedicat contextului
COVID-19:

Asistență telefonică de urgență

VF dedicated COVID-19
task force:
Emergency phone assistance
Când legislația se află în schimbare rapidă și, mai ales, când presupune conformarea imediată, a te informa repede și corect dar și a te adapta la noile cerințe poate fi dificil. When the legislation is changing rapidly and, especially, when it requires immediate compliance, informing yourself quickly and correctly, and also adapting to the new requirements can be a challenge.
Echipa noastră de profesioniști este în permanență la curent cu legislația specifică emisă în această perioadă de criză, precum și cu poziția autorităților, și va sta la dispoziție cu materiale informative și răspunsuri concrete în materie legală și fiscală. Our team of professionals is constantly up to date with the specific legislation issued during this crisis period, as well as with the position of the authorities, and will be available with informative materials and concrete answers in legal and fiscal matters.
Grupul de lucru Voicu & Filipescu dedicat problemelor legale și fiscale în contextul COVID-19 adresează răspunsuri la întrebări privitoare la politicile și strategiile adecvate care trebuie adoptate de către companii, în mod gratuit, la linia telefonică dedicată. The Voicu & Filipescu work group dedicated to legal and fiscal issues in the context of COVID-19 provides answers to questions regarding the appropriate policies and strategies to be adopted by companies, free of charge, on the dedicated phone line.
Astfel, întrebările pot fi adresate de luni până vineri în intervalul orar 10:30 – 12:30 la numărul de telefon (+4) 021.314.02.00 iar specialistul nostru va răspunde în aceeași zi, în cadrul discuției telefonice sau ulterior, în intervalul 14.30-16.30. Thus, the questions can be addressed from Monday to Friday between 10:30 – 12:30 at the phone number (+4) 021.314.02.00 and our specialist will answer on the same day, during the phone discussion or later, between 14.30-16.30.
Informațiile vă sunt furnizate în mod gratuit, au caracter de infomare generală și nu reprezintă consultanță juridică în analizarea și soluționarea unei probleme juridice specifice. Așteptăm întrebările voastre în număr cât mai mare. Suntem catalizatori de business și vă suntem aproape în această perioadă plină de provocări! The assistance is provided free of charge, has the nature of general information and does not represent legal advice in analyzing and solving a specific legal problem. We look forward to your inquiries. We are business catalysts and we are close to you during this highly challenging period!
Informațiile furnizate în acest document sunt generale și nu reprezintă consultanță juridică în analizarea și soluționarea unei probleme juridice specifice. Dacă aveți întrebări cu privire la o anumită situație, adresați-le la: The information provided herein presents general information and should not be relied on as legal advice when analyzing and resolving a specific legal issue. If you have specific questions regarding a particular fact situation, please address your queries to:
Voicu & Filipescu SCA,
office@vf.ro
Tel. (+4) 021 314 02 00