25.06.2020: V.F. INSOLVENTA SPRL, in calitate de lichidator judiciar al societatii debitoare MOLDOVA UNIVERSAL S.R.L. („in faliment, in bankruptcy, en faillite”), anunta ca se primesc oferte de cumparare pana la adjudecare pentru urmatoarele active aflate in patrimoniul societatii debitoare din lista de mai jos. Vanzarea activelor se va desfasura prin negociere directa conform art. 118 din Legea nr. 85/2006 – privind procedura insolventei. Informatii suplimentare puteti solicita pe adresa de corespondenta electronica – insolvency@vf.ro.

Publicatie_de_vanzare_25.06.2020