16.06.2020: V.F. INSOLVENŢĂ SPRL, lichidator judiciar al societatii EDITURA INTACT S.R.L. – in faliment, persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, P-ta Presei Libere nr. 1, Corp D1, Cam. 15-21 si 55, et. 8, sector 1, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40/17706/2003 si C.U.I. 16020713, anunta distribuirea CREANTELOR SALARIALE inscrise in tabelul definitiv actualizat publicat in BPI nr. 13424/04.07.2018. Distribuirea se va efectua conform Raportului nr. 1 asupra fondurilor obtinute din vanzarea de stocuri, intocmit in conditiile art. 122 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei pentru debitorul EDITURA INTACT S.R.L. si a Planului de distribuire intre creditorii salariati nr. 1 publicate in BPI nr. 7530/19.05.2020. Plata se va efectua in baza unei adrese in care se vor indica toate datele necesare pentru efectuarea platii (titular creanta, CUI, cont bancar, banca) insotita de contul bancar in care se va efectua plata, anexand dovada existentei contului pe numele creditorului in calitate de titular (extras de cont, adresa emisa de banca, etc). Cererile vor fi transmise pe adresa de posta electronica – insolvency@vf.ro sau prin fax la nr. 021.314.02.90. Informatii suplimentare pot fi solicitate la telefon 021.314.02.00 sau la adresa de e-mail: insolvency@vf.ro.