15.07.2020: V.F. INSOLVENŢĂ SPRL, in calitate de lichidator judiciar al societatii debitoare MARSIB SERVICE S.R.L., anunta organizarea de licitatii publice deschise

15.07.2020: V.F. INSOLVENŢĂ SPRL, in calitate de lichidator judiciar al societatii debitoare MARSIB SERVICE S.R.L. – „in faliment”, anunta organizarea de licitatii publice deschise cu strigare in data de 11.08.2020, 18.08.2020 si 25.08.2020 ora 14.00, pentru valorificarea terenului extravilan-păşune în suprafaţă de 3.000 mp. (2.989 mp. din masuratori) situat in sat Porumbacu de Jos, com. Porumbacu de Jos, parcela nr. 1927/4, judetul Sibiu, identificat cu nr. cadastral 100733 (nr. vechi 1046), înscris în Cartea Funciară nr. 100733 (nr. CF vechi provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 3218N) a comunei Porumbacu de Jos, sub A1, cu nr. cadastral 100733 (nr. vechi 1046) aflat in patrimoniul societatii debitoare la pretul de 9.450 Euro plus TVA. Informatii suplimentare privind descrierea si vizionarea activului, conditiile de participare si organizarea licitatiilor puteti solicita exclusiv pe adresa de corespondenta electronica – insolvency@vf.ro.

Publicatie_de_vanzare_MARSIB_SERVICE_09.07.2020