Alerta – Diminuarea risipei alimentare

ALERTĂ

DIMINUAREA RISIPEI ALIMENTARE 

DIMINUAREA RISIPEI ALIMENTARE
Actele normative care reglementează diminuarea risipei alimentare

Actele normative ce reglementează modalitățile și regulile aplicabile pentru diminuarea risipei alimentare sunt urmatoarele:

  • Legea nr. 217/2016 privind risipa alimentară, adoptată la data de 17.11.2016, a carei aplicabilitate a fost prorogată până la data de 01 februarie 2019 (”Legea”).
  • Hotărârea pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, adoptată de Guvern la data de 30 Ianuarie 2019, nefiind încă publicată (”Norma”).

Principalele aspecte de impact introduse prin aceste acte normative se referă la:

  • introducerea obligației operatorilor economici din lanțul agroalimentar de a elabora un plan de diminuare a risipei alimentare. Acesta se va depune anual, până la data de 31 martie la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Regionale, iar raportul operatorilor donatori va fi prezentat și autorităților competente la solicitarea acestora. În ceea ce privește anul curent, operatorii pot publica acest plan pe site-ul propriu, până la aceeași dată.
  • stabilirea principalelor modalități de diminiuare a risipei alimentare, respectiv: măsuri de responsabilizare, vânzarea cu preț redus, transferul alimentelor prin donare, eliminarea și utilizarea subproduselor de origine animală și a produselor derivate.
Măsuri de responsabilizare pentru diminuarea risipei alimentare pe lanţul agroalimentar Norma stabilește o serie de măsuri pe care operatorii economici au posibilitatea de a le întreprinde pentru diminuarea risipei alimentare, dintre care enumerăm următoarele:

  • realizarea și monitorizarea unui sistem FIFO “primul intrat – primul ieșit” pentru stocurile de marfă;
  • adoptarea unor măsuri de colectare separată a deșeurilor alimentare, pe categorii, în vederea reciclării/valorificării/eliminării conform ierarhiei deșeurilor și a legislației specifice în vigoare;
  • colaborarea cu consumatorii și înțelegerea nevoilor acestora.
Măsuri privind vânzarea la preț redus Operatorii economici au posibilitatea de a lua măsuri privind vânzarea cu preț redus a produselor aflate aproape de expirarea datei durabilităţii minimale, accelerând astfel vânzarea acestora, cu respectarea dispozițiilor legale privind protecția consumatorilor;
Măsuri privind transferul alimentelor prin donare Principalele reguli necesar a fi respectate în cazul donării alimentelor sunt următoarele:

  • donarea alimentelor se poate realiza oricând în ultimele 10 zile de valabilitate până la atingerea datei durabilităţii minimale, fiind interzisă donarea produselor alimentare perisabile precum sucuri de legume și fructe nepasteurizate, legume și fructe pretaiate, semințe germinate și a alimentelor perisabile microbiologic de origine animală (ex: carnea, laptele crud, peștele, ouă), cu excepția operatorilor receptori de tipul cantinelor sociale sau a altor unități de alimentație publică ce au obligația de a le transforma în produs finit fără întârziere;
  • comercializarea alimentelor provenite din donații aflate aproape de expirarea datei durabilitatii minimale este interzisă operatorilor receptori, cu excepția asociațiilor, fundațiilor, întreprinderilor sociale ce pot comercializa astfel de alimente cu respectarea anumitor condiții.

Operatorii economici ce recurg la această măsură de diminuare a risipei alimentare beneficiază de facilități fiscale în temeiul Codului Fiscal, prin deducerea cheltuielilor cu alimentele donate, din impozitul pe profit.

Măsuri privind  eliminarea şi utilizarea subproduselor de origine animală şi a produselor derivate Produsele de origine animală sau nonanimală care au fost declarate/clasificate ca improprii consumului uman de către autoritățile abilitate, nu pot face obiectul donării.

Disclaimer: Informațiile furnizate în acest document sunt generale și nu reprezintă consultanță juridică în analizarea și soluționarea unei probleme juridice specifice.

Dacă aveți întrebări cu privire la o anumită situație, vă rugăm să le adresați: roxana.negutu@vf.ro.